Képzéseinkről

Nyelviskolánk az Oxford House College társiskolája. Ők oktatási anyaggal, szakmai továbbképzéssel segítik munkánkat, mi pedig hallgatókat küldünk tanfolyamaikra. Együttműködésünk során nyaranta négyhetes TESOL Certificate tanárképző kurzusokat tartunk angol anyanyelvűek számára Budapesten. Ezzel igyekszünk szakmai-módszertani központtá válni.

A nyelviskola szakmai vezetése fontosnak tartja alacsony létszámú csoportok szervezését. Csoportjaink 4-8 fősek, átlagosan 5 hallgató tanul egy csoportban. Törekszünk arra, hogy minél igényesebb, jobban felszerelt helyszíneken oktassunk.

Nyelviskolánk célkitűzése hallgatóink felkészítése az Origo, BME, TELC, ECL nemzetközileg elismert, akkreditált nyelvvizsgákra.

Az oktatásban fontosnak tartjuk, és ezért hangsúlyt fektetünk mind a beszédértés, beszédkészség, mind az olvasás-és íráskészség kialakítására és fejlesztésére.

Ősszel, illetve tavasszal 36 órás (9 hetes) tanfolyamokat, nyáron (3 hetes) intenzív tanfolyamokat tartunk.

Oktatási szintjeinket az EU keretrendszer szerint alakítottuk ki, melyeken keresztül hallgatóink eljuthatnak a kezdő szinttől az alap-, közép- illetve a felsőfokú nyelvvizsga letételéhez szükséges tudáshoz. Nyelvvizsgával rendelkező hallgatóink számára szinten-tartó csoportokat szervezünk. Haladó szinttől angol anyanyelvű tanárok is tanítanak rotációs rendszerben, vagy egy nem anyanyelvi tanárral párban.

Beiratkozáskor minden jelentkező tudásszintjét felmérjük tesztek,,szövegértési feladatok,  fordítások, személyes beszélgetések segítségével, és így vele együtt választjuk ki a neki legjobban megfelelő csoportot. A hallgatók előmenetelét az óraadó tanár folyamatosan figyelemmel kíséri, alkalmanként írásbeli és szóbeli felmérésekkel ellenőrzi, majd a tanfolyamvégi teszt alapján tájékoztatja a hallgatókat és a nyelviskola vezetőségét az eredményekről. Ennek alapján közösen döntenek a továbbtanulást illető kérdésekben.

Jelenleg a New Headway, New English File, Themen Neu és az In Italiano sorozatok tankönyveiből tanítunk, és kiegészítő anyagként ismert tankönyvkiadók kiadványaiból, újság és folyóiratcikkekből válogatunk, vizsga-előkészítő csoportjainkban különböző tesztkönyveket használunk. Hallgatóink számára egyéb audio-és videoanyagok is rendelkezésre állnak.